Rozwody Poznań

KANCELARIA NMB

Kancelaria Prawnicza, adwokaci, radcy prawni Poznań

Szybki kontakt z ekspertem:
Adwokat Rafał Mielcarek
Tel.: 61 851 75 52
Kom.: 660 725 900

ADOPCJA, OPIEKA, KURATELA

 • przysposobienie
 • adopcja zagraniczna
 • rozwiązanie przysposobienia
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
 • zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką
 • zwolnienie opiekuna
 • ustanowienie kuratora
 • zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozyty sądowego kosztowności
 • przyznanie opiekunowi wynagrodzenia
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu
 • wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego
 • ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa
 • ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
 • ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • uchylenie kurateli
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • ubezwłasnowolnienie częściowe


Nasz zespół

Rafał Mielcarek - adwokat
Rafał Mielcarek
adwokat
Radosław Namysł - adwokat
Radosław Namysł
adwokat
Maciej Bredow - radca prawny
Maciej Bredow
radca prawny
Anna Waligóra - adwokat
Anna Waligóra
adwokat

Dorota Bełżek
aplikant adwokacki
Anna Bryszak
asystent prawny